Параша на седмицата Толдот


СВЕТЛИНАТА НА КАБАЛА -ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Втора част
Толдот означава поколения…
Това е единствената параша, която започва с „Това са поколенията…“, въпреки, че Итцак не е умрял, а се разказва за работата, която е вършил.

От изключителна важност е работата с родословното дърво. Мормоните имат като традиция да търсят корените си в родословното дърво с цел да достигнат до Христос. Има семейства, които са достигнали до някои от апостолите, други до 500-та година след Христос…
За какво?
Искат да идентифицират Името…
Какво е Името?

В името човек намира разни неща…Името е домейна в интернет. Уникално е!
Сякаш в големия компютър на човечеството, дядо ти – Иван Петков Петров е регистриран като – Ivan@Petkov.petrov – Това е адреса и е единствен, само дядо ти има този имайл.
Идеята, според която мормоните търсят приемствеността на потомствената линия, е че всеки път, когато отиват в мормонската църква, започват инициирането на някой прародител. Търсят всички имена на починалите си предци…

View original post 683 more words

Advertisements

ПРИТЧА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СЕТИВА


Всеки ден ползвам обществения градски транспорт и виждам, че постоянно се увеличава броят на пътниците, които са със слушалки в ушите или са втренчили погледа си в екрана на някакво електронно устр…

Източник: ПРИТЧА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СЕТИВА

Един стих, който често си спомням напоследък…


Нека Кемъл разнесат с ехото този спомен, който ме мъчи… спомена за теб.

 

На разсъмване щом разпозная
потопения в изгрева хребет,
още първата мисъл е тая,
че не трябва да мисля за тебе.

И през целия ден, вероломна,
тя, където отида, ме дебне
и каквото да правя, напомня,
че не трябва да мисля за тебе.

А когато нощта е надвисла
всяка болка в сън да обсеби,
аз не мога да спя и все мисля,
че не трябва да мисля за тебе

Блага Димитрова

Dream Theater @ Night of the Prog / Loreley 2011


Не гледайте…слушайте! не мога да си подкарам сърцето, баси…

 

Притча


Вървяла по пътя девойка, прекрасна като фея. Изведнъж забелязала, че след нея върви един мъж. Тя се обърнала и го попитала: – Кажи ми, защо вървиш след мен? Мъжът отговорил: – О, господарке на сърцето ми, твоята красота е така неотразима, че ми заповяда да вървя след теб. Казват, че свиря прекрасно, че за мен няма тайни в поетичното изкуство и че умея да пробуждам в женските сърца любовна мъка. Но аз искам да ти направя любовно признание, защото ти плени сърцето ми! Красавицата мълчаливо го гледала известно време и след това му казала: – Как така се влюби в мен? Моята по-малка сестра е много по-красива и привлекателна от мен. Погледни я, тя върви след мен. Мъжът се спрял, после се обърнал, но видял само една безобразна, дрипава старица. Тогава той закрачил по-бързо, за да догони девойката. Свел поглед, той попитал с примирен глас: – Кажи ми, как се откъсна от езика ти такава лъжа? Девойката се усмихнала и отговорила: – Ти, приятелю, също не ми каза истината, когато се кълнеше в любов към мен. Ти знаеш всички правила в любовта и даваш вид, че твоето сърце гори от любов към мен. Как можа тогава да се обърнеш, за да погледнеш друга жена?

17 април

Foreigner I Want To Know What Love Is


IN MEMORIAN

Gotta take a little time
A little time to think things over
I better read between the lines
In case I need it when I’m older
Aaaah woah-ah-aah

Now this mountain I must climb
Feels like a world upon my shoulders
And through the clouds I see love shine
It keeps me warm as life grows colder

In my life there’s been heartache and pain
I don’t know if I can face it again
Can’t stop now, I’ve traveled so far
To change this lonely life

I wanna know what love is
I want you to show me
I wanna feel what love is
I know you can show me
Aaaah woah-oh-ooh

I’m gonna take a little time
A little time to look around me, oooh ooh-ooh ooh-ooh oooh
I’ve got nowhere left to hide
It looks like love has finally found me

In my life there’s been heartache and pain
I don’t know if I can face it again
I can’t stop now, I’ve traveled so far
To change this lonely life

I wanna know what love is
I want you to show me
I wanna feel what love is
I know you can show me
I wanna know what love is
I want you to show me
And I wanna feel, I want to feel what love is
And I know, I know you can show me

Let’s talk about love
(I wanna know what love is) the love that you feel inside
(I want you to show me) I’m feeling so much love
(I wanna feel what love is) no, you just cannot hide
(I know you can show me) yeah, woah-oh-ooh
I wanna know what love is, let’s talk about love
(I want you to show me) I wanna feel it too
(I wanna feel what love is) I wanna feel it too
And I know, and I know, I know you can show me
Show me what is real, woah (woah), yeah I know
(I wanna know what love is) hey I wanna know what love
(I want you to show me), I wanna know, I wanna know, want know
(I wanna feel what love is), hey I wanna feel, love
I know you can show me, yeah

More lyrics: http://www.lyricsfreak.com/f/foreigner/#share

In the Name of God – Dream Theater (Pt. 1)


В името на БОГ!!!!???

How can this be?
Why is he the chosen one?

Saint gone astray
With a scepter and a gun

Learn to believe
In the mighty and the strong

Come bleed the beast
Follow me it won’t be long

Listen when the prophet
Speaks to you
Killing in the name of God

Passion
Twisting faith into violence
In the name of God

Straight is the path
Leading to your salvation
Slaying the weak
Ethnic elimination

Any day we’ll all be
Swept away
You’ll be saved
As long as you obey

Lies
Tools of the devil inside
Written in Holy disguise
Meant to deceive and divide
Us all

Listen when the prophet
Speaks to you
Killing in the name of God

Passion
Twisting faith into violence
In the name of God

Blurring the lines
Between virtue and sin
They can’t tell
Where God ends
And mankind begins

They know no other
Life but this
From the cradle
They are claimed

Listen when the prophet
Speaks to you
Killing in the name of God

Passion
Twisting faith into violence
In the name of God

Hundreds of believers
Lured into a doomsday cult
All would perish
In the name of God

Self-proclaimed messiah
Led his servants
To their death
Eighty murdered
In the name of God

Forty sons and daughters
Un-consenting plural wives
Perversions
In the name of God

Underground religion
Turning toward
The mainstream light
Blind devotion
In the name of God

Justifying violence
Citing from the Holy Book
Teaching hatred
In the name of God

Listen when the prophet
Speaks to you
Killing in the name of God

Passion
Twisting faith into violence
In the name of God

In the name of God

Religious beliefs
Fanatic obsession
Does following faith
Lead us to violence?

Unyielding crusade
Divine revelation
Does following faith
Lead us to violence?

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord:
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword:
His truth is marching on.

Glory, glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah!