Параша на седмицата Толдот


СВЕТЛИНАТА НА КАБАЛА -ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Втора част
Толдот означава поколения…
Това е единствената параша, която започва с „Това са поколенията…“, въпреки, че Итцак не е умрял, а се разказва за работата, която е вършил.

От изключителна важност е работата с родословното дърво. Мормоните имат като традиция да търсят корените си в родословното дърво с цел да достигнат до Христос. Има семейства, които са достигнали до някои от апостолите, други до 500-та година след Христос…
За какво?
Искат да идентифицират Името…
Какво е Името?

В името човек намира разни неща…Името е домейна в интернет. Уникално е!
Сякаш в големия компютър на човечеството, дядо ти – Иван Петков Петров е регистриран като – Ivan@Petkov.petrov – Това е адреса и е единствен, само дядо ти има този имайл.
Идеята, според която мормоните търсят приемствеността на потомствената линия, е че всеки път, когато отиват в мормонската църква, започват инициирането на някой прародител. Търсят всички имена на починалите си предци…

View original post 683 more words

Advertisements

ПРИТЧА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СЕТИВА


Всеки ден ползвам обществения градски транспорт и виждам, че постоянно се увеличава броят на пътниците, които са със слушалки в ушите или са втренчили погледа си в екрана на някакво електронно устр…

Източник: ПРИТЧА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СЕТИВА

Един стих, който често си спомням напоследък…


Нека Кемъл разнесат с ехото този спомен, който ме мъчи… спомена за теб.

 

На разсъмване щом разпозная
потопения в изгрева хребет,
още първата мисъл е тая,
че не трябва да мисля за тебе.

И през целия ден, вероломна,
тя, където отида, ме дебне
и каквото да правя, напомня,
че не трябва да мисля за тебе.

А когато нощта е надвисла
всяка болка в сън да обсеби,
аз не мога да спя и все мисля,
че не трябва да мисля за тебе

Блага Димитрова

Dream Theater @ Night of the Prog / Loreley 2011


Не гледайте…слушайте! не мога да си подкарам сърцето, баси…

 

Roger Waters + David Gilmour: Comfortably Numb, Live, O2 Arena 2011


David Gilmour joining Roger Waters on The Wall to perform ‘Comfortably Numb’ at London’s O2, May, 2011.

No comment…

 

Притча


Вървяла по пътя девойка, прекрасна като фея. Изведнъж забелязала, че след нея върви един мъж. Тя се обърнала и го попитала: – Кажи ми, защо вървиш след мен? Мъжът отговорил: – О, господарке на сърцето ми, твоята красота е така неотразима, че ми заповяда да вървя след теб. Казват, че свиря прекрасно, че за мен няма тайни в поетичното изкуство и че умея да пробуждам в женските сърца любовна мъка. Но аз искам да ти направя любовно признание, защото ти плени сърцето ми! Красавицата мълчаливо го гледала известно време и след това му казала: – Как така се влюби в мен? Моята по-малка сестра е много по-красива и привлекателна от мен. Погледни я, тя върви след мен. Мъжът се спрял, после се обърнал, но видял само една безобразна, дрипава старица. Тогава той закрачил по-бързо, за да догони девойката. Свел поглед, той попитал с примирен глас: – Кажи ми, как се откъсна от езика ти такава лъжа? Девойката се усмихнала и отговорила: – Ти, приятелю, също не ми каза истината, когато се кълнеше в любов към мен. Ти знаеш всички правила в любовта и даваш вид, че твоето сърце гори от любов към мен. Как можа тогава да се обърнеш, за да погледнеш друга жена?

17 април